La entrevista, con Mireia Mitjavila

Hem tingut el privilegi de gaudir dues hores de l'experiència i les aportacions de la Mireia, Tècnica de Prospecció del Servei Municipal d'Ocupació .

A partir d'uns simulacres pràctics d'entrevista amb integrants de Girolanza, ha quedat patent que és una gran professional de Recursos Humans  i que coneix bé el teixit empresarial de Girona .

La Mireia ens ha transmès, de manera senzilla i amena, uns coneixements útils i  essencials per a l'entrevista de feina. Posant molt d'èmfasi en la necessitat de ser sincers, de mantenir una actitud positiva en tot moment i de parlar de manera constructiva, ha incidit en tres aspectes clau del procés de l'entrevista:

  • Recerca.

Elecció conscient del tipus d'empresa a la que ens volem adreçar

  • Preparació de l'entrevista.

Aconsella  investigar per internet, xarxes socials i entre els nostres contactes sobre l'empresa en concret. Això ens permetrà definir millor els tres eixos clau en què estarem centrats durant el desenvolupament de l'entrevista: QUI SÓC? QUÈ VULL? QUIN VALOR PUC APORTAR?

  • Desenvolupament de l'entrevista

Fases del procés i consells pràctics del que resultat apropiat/inapropiat , actitud a transmetre i  llenguatge corporal adient per a causar una bona impressió perdurable.

Volem agrair a la Mireia la seva gran implicació i comunicar-li com ha estat d'enriquidora per als membres Girolanza la seva aportació.

 

Hemos tenido el privilegio de disfrutar dos horas de la experiencia y las aportaciones de Mireia, Técnica de Prospección del Servei Municipal d'Ocupació .

A partir de simulacros prácticos de entrevista con integrantes de Girolanza, ha quedado patente que es una gran profesional de Recursos Humanos  y que conoce bien el tejido empresarial de Girona .

Mireia nos ha transmitido, de forma sencilla y amena, unos conocimientos útiles y esenciales para la entrevista de trabajo. Poniendo gran énfasis  en la necesidad de ser sinceros, de mantener una actitud positiva en todo momento y de hablar de forma constructiva, ha hecho hincapié en tres aspectos clave del proceso de la entrevista:

  • Búsqueda.

Elección consciente del tipo de empresa a la que nos queremos dirigir

  • Preparación de la entrevista.

Aconseja investigar por internet, redes sociales y entre nuestros contactos sobre la empresa en concreto. Ello nos permitirá definir mejor los tres ejes clave en los que  estaremos centrados durante el desarrollo de la entrevista: ¿QUIEN SOY? ¿QUE QUIERO? ¿QUE VALOR PUEDO APORTAR?

  • Desarrollo de la entrevista

Fases del proceso y consejos  prácticos de lo que resulta apropiado/inapropiado, actitud a transmitir y  lenguaje corporal adecuado  para causar una buena impresión perdurable.

Queremos agradecer a Mireia su implicación y comunicarle cuán enriquecedora ha sido su aportación a los miembros de GiroLanza .