Robert Mitjà

Auxiliar Administrativo

En búsqueda activa de empleo

El meu nom es Robert Mitjà i sóc natiu de Girona. La meva afició és escriure històries de ficció, ja que durant molt de temps la meva dedicació es va submergir en el món de la música.

La meva trajectòria laboral a set molt diversa, ja que el meu objectiu és treballar en la branca d'administració, on actualment estic cursant un grau superior d'Administració i finances a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) i cal remarcar la possessió d'un certificat de professionalitat de nivell II de Gestió administrativa, equiparable amb un auxiliar administratiu. Amb el propòsit i la intenció de cultivar-me professionalment per donar el màxim en una feina amb la finalitat de ser més professional i aprendre l'ofici tant be com es pugui.

¡Síguenos!