Juan Modesto del Río Sieira

Periodista

Trabajando

Son un xornalista con máis de dez anos de experiencia en todos os eidos da comunicación: prensa, radio, televisión, prensa dixital, xestión de contidos, blogs, podcasts, redes sociais, multimedia, gabinetes de comunicación. Co paso do tempo funme reorientando cara ao mundo da web, con aptitudes de programación e maquetación de páxinas.

Considérome unha persoa de rápida aprendizaxe, cunha gran capacidade de síntese e de adaptación ás novas tecnoloxías. Ao mesmo tempo, teño unha bagaxe todoterreo no mundo do xornalismo, cunha ampla base en medios locais, o que deu lugar a ter unha relación co día a día de eventos culturais, sociais, deportivos e políticos.

Son moi esixente comigo mesmo, e valoro especialmente no traballo o rigor, a coherencia e a honestidade.

Se precisa un profesional do xornalismo serio, eficaz, responsable e especializado, eu son a persoa que busca.

 

Soy un periodista con más de diez años de experiencia en todos los ámbitos de la comunicación: prensa, radio, televisión, prensa digital, gestión de contenidos, blogs, podcasts, redes sociales, multimedia, gabinetes de comunicación. Con el paso del tiempo me he ido reorientando hacia el mundo de la web, con aptitudes de programación y maquetación de páginas.

Me considero una persona de rápido aprendizaje, con una gran capacidad de síntesis y de adaptación a las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, tengo un bagaje todoterreno en el mundo del periodismo, con una amplia base en medios locales, lo que ha dado lugar a tener una relación con el día a día de eventos culturales, sociales, deportivos y políticos.

Soy muy exigente conmigo mismo, y valoro especialmente en el trabajo el rigor, la coherencia y la honestidad.

Si necesita un profesional del periodismo serio, eficaz, responsable y especializado, soy la persona que busca.

¡Síguenos!