Jordi Guanter

Comercial

En búsqueda activa de empleo

Expert dins del sector de l'alimentació. Especialista en el comerç de peix, identificació i supervisió del producte.
Organitzat, actiu i capacitat de negociació.

¡Síguenos!